۱۳۸۷ خرداد ۱۵, چهارشنبه

دریافت نامه های عاشقانه توسط جوزف فریتزلباور کردنی نیست، اما جوزف فریتزل مرد اطریشی که برای زندانی کردن دخترش بمدت 24 سال در زیر زمین منزلش و داشتن 7 فرزند از او در زندان بسر می برد، تا به اینجا حدود 200 نامه عاشقانه از خانمهای طرفدارش دریافت کرده است!


این خانم ها عقیده دارند که که فریتزل اشتباه درک شده و او قلب پاک و مهربانی دارد.


آنها باور دارند که فریتزل به این دلیل دخترش را در زیر زمین حبس کرده بوده که او را از کارهای بد و مصرف مواد مخدر و الکل نجات دهد!


پس اون 7 تا بچه ای که دخترش از او دارد را چگونه توجیح می کنید؟


بعقیده خانم های عاشق اش او این کار را کرده که حس مادر شدن را به دخترش بدهد!!


خوشبختانه این هیولا در مقابل این 200 نامه عاشقانه، کوهی از نامه، حاوی تنفر از او و کارش را دریافت کرده است.


هیچ نظری موجود نیست: