۱۳۸۷ فروردین ۵, دوشنبه

شاید برای شما جوک باشه، ولی برای من خاطره است


به تازگی جوکی شنیدم(احتمالا قدیمی) که تلخی یک خاطره رو دوباره برای من تازه کرده است.

کلاس چهار و یا پنجم دبستان بودم، در سنی که آدمها رو در دو دسته می شناختم، بچه ها و آدم بزرگ ها.

آدم بزرگ ها در نظرم کسانی بودند که همه چیز را می دانند .و هیچ وقت هیچ اشتباهی نمی کنند، سالها طول کشید تا بفهمم که این عقیده درست نیست و گاهی آدم بزرگ ها از بچه ها هم پر اشتباه ترند.(ظاهرا برای همین است که هر بچه ای رو که می بینم سعی می کنم این مطلب رو براش توضیح بدم)خاطره مربوط به معلمی است(احتمالا علوم) که او را عقل کل و قابل ستایش می دانستم، همیشه از این که او جواب همه چیز را می داند، غرق حیرت بودم.این معلم علاقه شدیدی داشت که معما و چیستانهای که می شنید و یا می خواند را در کلاس برای ما طرح کند و به تلاش ها و جواب های ما برای حل آن بخندد. معما هایی که امروز می دانم اصلا در حد فهم ما در آن سن نبود.بعد وقتی که ما عاجزانه با کمک دانسته های اندک مان راه حل ارائه می دادیم، با گفتن کلماتی مانند: ناامیدم کردید، به این سادگی را نمی دانید؟ همه تون از دم خنگید، شما ها هیچ وقت چیزی نمی شیدو... حسابی تحقیر مان کرده و بعد با غرور جواب را می گفت(احتمالا برای اینکه بیشتر ستایش اش کنیم).

فشار این داستان یرای سالها(فکر می کنم هنوز هم) در من بود، دیگر بچه ها هم فکر کنم کم و بیش متاثر از این اتفاق بوده اند. نمی دانم چند سال طول کشید تا بفهمم که این معلم/ قهرمان من یکی از کم اطلاع ترین معلم ها در امر تعلیم و رفتار با بچه ها بوده است.اما جوکی که مرا یاد این خاطره انداخت( جوکی که باید اعتراف کنم برای لحظه ای مرا به این آرزو برد که کاشکی آلان همان بچه بودم و او این سوال را از من می کرد و من همین جواب را می دادم).معلمی از شاگردانش پرسید: عرض این کلاس 6 متر و طول آن 8 متر است، حال بگویید سن من چقدر است؟

بچه ها هیچ کدام نتوانستد جواب درستی به این سوال بدهند و مورد تمسخر معلم قرار گرفتند.

یکی از بچه گفت: آقا اجازه، ما جواب را می دانیم شما 48 سالتان است.

معلم گفت: درست است، دیدید چقدر آسون بود و شما چقدر خنگ بودید که معمای به این آسانی را نتوانستید حل کنید، بعد به شاگرش گفت برای همه توضیح بده که چگونه جواب را پیدا کردی که این ها هم یاد بگیرند.

بچه گفت: آقا اجازه، ما یک پسر عموی نیمه خل دارم که 24 سال داره، چون شما کاملا خل به نظر می رسید سن او را ضرب در دو کردیم.

هیچ نظری موجود نیست: