۱۳۸۶ اسفند ۲۳, پنجشنبه

خبر های کوچک و کوتاه از جهان

(سعی می کنم حداقل هفته ای یک بار خبر هایی کوتاه را ترجمه کنم.)
1- ده دقیقه رقص استرپ تیز در مراسم خاک سپاری!
یک جوان با مرام تایوانی که به پدرش قول داده بود اگر بالای 100 سال عمر کند، در مراسم خاک سپاری اش یک استرپتیزور می آورد به قولش وفا کرد. مرحوم 103 ساله از طرفداران این رقص بود و به همه جا برای دیدن این رقص ها سفر می کرد.


2- عکس های برهنه سیاست مدار آلمانی در اینترنت.
بیرژیت اوراس( Birgit Auras )سیاستمدار آلمانی از لیست شورای شهر(Neustadt ) حذف شد چون حاضر نشده بود عکس های برهنه خود را از اینترنت بردارد.
او که صاحب یک بوتیک است عکس های خود را در وب سایت بوتیکش قرار داده است.
او می گوید از اینکه او را وادار کرده اند بر خلاف میلش بین سیاست و عکس هایش مجبور به انتخاب شود، شدیدا خود را مورد تبعض قرار گرفته شده حس می کند. سایت این خانم را از اینجا می توانید ببینید


3- 85% هلندی ها نیمه پر لیوان را می بینند.
بر اساس آخرین نظر سنجی که توسط سازمان ملی سنجش خوشبختی در هلند تهیه شده، هلندی ها مثبت به زندگی نگاه می کنند و احساس رضایت دارند.
در این نظر سنجی از این ضرب مثل معروف که نیمه خالی لیوان را می بینید و یا نیمه پر آن را استفاده شده است.


4-ادامه حضور در جشن بعد از سقوط از فاصله 30 متری.
یک زن 27 ساله روسی که در جشنی در طبقه نهم یک ساختمان شرکت کرده بود، هنگامی که برای کشیدن سیگار به بالکن آمده بود، به یاپین پرتاب شد.
در این سقوط که به کمک بند های خشک کردن رخت در طبقات مختلف از سرعت اش کاسته می شد، به این زن جوان که در نهایت روی چند تیکه لباس فرود آمده بود، آسیب بسیار کمی وارد شد بطوری که این خانم قادر به ادامه حضور در جشن بود.


5- هلندی ها از اسلام بیشتر می دانند تا از مسیحیت.
در آخرین نظر سنجی مشخص شده که هلندی ها بیشتر از بقیه ادیان از اسلام می دانند.
بطور مثال 98% می دانند که بعد از ماه رمضان عید فطر است.
بیشتر از 70% از 1500 سوال شوندگان در این نظر سنجی می دانستند که روز جمعه روز مقدس مسلمانان است، در حالی که فقط 15 % از شبنه روز استراحت یهودیان مطلع بودند.
جالب اینکه طرفداران حزب دست راستی خیرت ویلدرز( حزب آزادی) هم موفق به جواب به سوالات شده اند.

هیچ نظری موجود نیست: