۱۳۸۷ فروردین ۱۵, پنجشنبه

تله پورتیشن، تله پاتی و نامریی شدن بزودی عملی می شوند


پرفسور(Michio Kaku) محقق تحقیق در دانش ناممکن ها از دانشگاه نیویورک معتقد است که برای رسیدن به دانش تله پورتیشن(Teleportation)، تله پاتی(telepathy) و نامریی کردن(Invisibility) فقط به چند دهه زمان احتیاج داریم.
او در کتاب جدید خود( Physics of the Impossible) دانش ناممکن ها به سه قسمت تقسیم می کند.

قسمت اول، که شامل تله پورتیشن، تله پاتی و نامریی کردن اجسام است را در طی چند دهه آینده قابل عملی شدن می داند.

قسمت دوم، علوم ای که به بالای صد سال زمان احتیاج دارند. او می گوید سفر زمانی(Time travel ) و سرعت بیش از سرعت نور(travelling faster than the speed of light) در این دسته قرار می گیرند.

دسته سوم که ماشین زمان(جاودانگی)(perpetual motion machines) و پیش بینی آینده (telling the future ) هم در آن قرار دارند دانشی هستند که از امروز فعلا نمی توان برای رسیدن به آنها زمانی را محاسبه کرد.
منبع

هیچ نظری موجود نیست: