۱۳۸۶ بهمن ۲۲, دوشنبه

بعنوان یک شهروند دو تابعیتی خارج نشین حق شرکت در انتخابات ایران را دارم؟

دوست ندیده ای در یک سایت سوالی را طرح کرده است با عنوان اینکه، آیا در انتخابات مجلس شرکت میکنید؟
برای جواب به این سوال اول باید تکلیف خودم را با یک پیش سوال روشن کنم.
آیا من بعنوان یک شهروند دو تابعیتی حق شرکت در انتخابات هر دو کشور را دارم؟
جواب به این سوال از لحاظ قانونی بلی می باشد. اما از نظر اخلاقی چطور؟
مگر نه اینکه انتخابات رابطه مستقیم با سرنوشت سکنه همانجا را دارد؟
این انتخابات چه تاثیر مستقیمی در سرنوشت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی من خواهد گذاشت؟
اگر انتخاب اشتباه من مستلزم پرداخت هزینه توسط مردم شود سهم من از آن هزینه ها چقدر است؟
تازه از همه مهمتر اصلا من چقدر در جریان امور در ایران هستم؟

من فعالانه در اکثر انتخابات کشور محل سکونتم(هلند) شرکت می کنم، وابستگی حزبی هم دارم، مسایل مربوط به این کشور و شهرم را تعقیب کرده و رایی را به صندوق می اندازم که ارتباط مستقیم با زندگیم دارد.
درست است که مسایل ایران هم برای من اهمیت دارد ولی داشتن اهمیت با تاثیر گذاشتن در خوب و بدش فرقی اساسی با هم دارند.
دوست فرانسوی دارم که سالهاست با حفظ تابیعت فرانسوی خود در اینجا ساکن است، وقتی شنید که من حق شرکت در انتخابات هر دو کشور را دارم، دوستانه به من توصیه کرد که از دخالت درانتخاباتی که نتیجه آن تاثیر مستقیمی در زندگی اقتصادی، اجتماعی من ندارد خودداری کنم و اضافه کرد که خودش با اینکه فقط در یک جا رای می دهد، از اینکه در هلند زندگی می کند و راجع به آینده سیاسی فرانسه تصمیم می گیرد احساس خوبی ندارد و گاهی به تغییر تابیعت و یا عدم شرکت در انتخابات می اندیشد.
حالا من چی؟ به نظر شما آیا من مجاز به استفاده از این حق قانونی خود هستم؟

هیچ نظری موجود نیست: