۱۳۸۷ شهریور ۲۰, چهارشنبه

وکیلی که برای ورود قاضی به پا نمی خیزدمحمد عنایت(Mohammed Enait) یک مسلمان افراطی مراکشی(ساکن و دارای تابعیت هلندی) است که سال گذشته بعنوان وکیل از دانشگاه حقوق در هلند فارغ التحصیل شده است. او در جلسه دادگاه وقتی که همه برای ورود قاضی به پا خواسته بودند، بر صندلی خود نشسته و مدعی شد که اعتقاد دینی اش به او اجازه قیام به هنگام ورود قاضی را نمی دهد.
این موضوع تبدیل به بحثی حقوقی شد که در نهایت دادگاهی در هلند رای بر این داد که قیام برای ورود قاضی، حرکتی احترام آمیز شمرده می شود و اگر شخصی بنا بر عقیده مذهبی خود از این کار منع شده است، می تواند این ادای احترام را به جا نیاورد.

لازم به یادآوری است که همین شخص در سال گذشته هم در حرکتی جنجال بر انگیزاز دست دادن با همکاران خانم در شهرداری سرباز زده بود که این حرکت باعث خاتمه کارش در آنجا شده بود.

قیام نکردن محمد عنایت به هنگام ورود قاضی به دادگاه، سوژه کار، کاریکاتوریست روزنامه(NRC.NEXT) هلند شده است که در دو کاریکاتور این حرکت او را به طنز کشیده است.
کاریکاتور اول روی صفحه اول این روزنامه به بزرگی تقریبی تمام صفحه و کاریکاتور بعدی هم با همان بزرگی در صفحات مربوط به این بحث چاپ شده است، با هم ببینیم.

کاریکاتور اول:
ترجمه نوشته کاریکاتور اول: همه مردم در برابر الله یکی هستند.
کاریکاتور دوم:
ترجمه نوشته کاریکاتور دوم : بجز زنها، هم جنس گرایان، یهودی ها، مسیحی ها، بی دینان، کافران، زوج های ازدواج نکرده، کاریکاتوریست ها و.......
.
.


هیچ نظری موجود نیست: