۱۳۸۷ مهر ۲۵, پنجشنبه

شکایت رسمی از خدا به دادگاهErnie Chambers سناتور آمریکایی از ایالتNebraska از خدا به دادگاه شکایت
کرده است.

او شکایت اش را بر اساس تهدید شخصی از جانب خدا و همینطور مسئول دانستن خدا در ترور میلیون ها انسان گذاشته است، دلیلی کافی
برای به دادگاه کشاندن متهم!

اما قاضی دادگاه رسیدگی کننده به این شکایت نظر دیگری دارد: شکایت از خدا امکان ندارد، خدا آدرس پستی ندارد و نمی تواند از شکایت بر علیه خود آگاه شود.

با وجود این رد شکایت، شاکی بیکار ننشسته و جوابی برای این مشکل پیدا کرده است. او می گوید: دادگاه تصدیق کرده است که خدا وجود دارد، با توجه به این که خدا از همه چیز آگاه است، پس از شکایت من هم اطلاع خواهد یافت.

حالا این سناتور قصد دارد در این رابطه از دادگاه عالی فرجام خواهی کند.

منبع خبر به زبان هلندی

.


۱ نظر:

ناباور گفت...

کار بسیار جالبی کرده! به قول مارک تواین: تنها عذر موجه خدا این است که وجود نداشته باشد.
با درود