۱۳۸۷ اردیبهشت ۲۰, جمعه

خوشگل ترین وزیر دنیا، زیبا ترین کابینه جهان در ایتالیاعاقبت برلوسکونی به وعده خود عمل کرد، در کابینه او چهار خانم زیبا بعنوان وزیر وجود دارند، منجمله(Mara Carfagna ) شوگرل سابق.برلوسکونی قبلا در مقابل دوربین و آشکارا گفته بود: با تو حاضرم به هر جای دنیا بروم و فورا هم با تو ازدواج کنم، اما متاسفانه نمی شود، چون من همسر دارم.
مارا که قاضی هم هست و یک شو تلویزونی هم دارد به سمت وزیر امور زنان منصوب شده است.خانم (Giorgia Meloni) هم که وزیر امور جوانان شده است، با 31 سال سن عنوان جوانترین وزیر تاریخ ایتالیا را به خود اختصاص داد.


خانم (Stefania Prestigiacomo ) وزیر محیط زیست و خانم (Maria Stella Gelmini ) هم به سمت وزیر آموزش و پرورش منصوب شدند.
هیچ نظری موجود نیست: